PHP Web Tasarım

  • Blog Header Image


PHP Yazılım Dili Ne Demektir?

PHP (Hypertext Preprocessor), yaygın olarak kullanılan web tabanlı ve açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Sunucu tarafında çalışan ve HTML'e gömülebilen PHP, özellikle web uygulamaları geliştirme ve dinamik web sayfaları hazırlamak için kullanılır.

PHP Programlama Dilinin Kullanım Alanları Nerelerdir?

PHP, web sitelerinin arka planlarında yani sunucu tarafında çalışarak, bazı işlemler yerine getirir. PHP ile yazılan işlemleri tarayıcılar (browserler) tarafından yorumlanır ve bazı sonuçlar üretilir. Bu sonuçlarla da HTML, CSS ya da JavaScript tarzı betik dillerin daha görsel ve kullanışlı olmasını sağlanır. Bu şekilde kodlanan web sitelerine de dinamik web siteleri denilir.

Günümüzde halen PHP dili geliştirilmeye devam edilmektedir. İnternet üzerinde kullandığımız ya da gezdiğimiz birçok sitenin alt yapısında PHP yazılımı mevcuttur. PHP yazılım dilini kullanan bazı popüler siteler arasında Facebook, Wikipedia, Google, Yahoo, Digg, Baidu, Tumblr, Twitter, Joomla, WordPress ve Flickr gibi siteleri sayabiliriz.

PHP yazılım dili web tasarımından programlamaya ya da oyun tasarlamaya kadar birçok alanda kullanılması onu dünya üzerindeki yeri ve önemini gün geçtikçe arttırmaktadır.